Άρθρα

Στο δέντρο της ζωής η σημασία της κληρονομικότητας κατέχει σπουδαίο ρόλο και ολοένα εξερευνήσιμο. Ένα από ερωτήματα που συνεχώς γεννιέται σε πολλούς επιστήμονες και μη είναι το αμφιλεγόμενο ερώτημα:  “Γονίδια ή περιβάλλον” ;

Πόσο ρόλο παίζουν τα γονίδια; 

Η γενετική αναφέρεται σε όλα τα γονίδια και στους κληρονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν το ποιοι είμαστε, από τη φυσική εμφάνισή μας, την προδιάθεση σε νοσημάτα, τη παχυσαρκία ακόμα και στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας.

Το περιβάλλον περιλαβάνει όλες τις περιβαλλοντικές μεταβλητές που επηρεάζουν το ποιοι είμαστε, συμπεριλαμβανομένων των εμπειριών μας στην παιδική ηλικία, του τρόπου ζωής μας, της διατροφής μας, των κοινωνικών σχέσεών μας και του γύρω μας πολιτισμού.

Τί από τα δύο όμως υπερτερεί στο τελικό απότεσμα της διαμόρφωσης ενός ζωντανού οργανισμού; Παράδειγμα τι συμβαίνει όταν ένα άτομο επιτυγχάνει τεράστια ακαδημαϊκή επιτυχία; Είναι γενετικά γραμμένο να είναι επιτυχημένος ή είναι αποτέλεσμα του περιβάλλοντος στο οποίο πήρε ανατροφή και μάθηση; Σε άλλο παράδειγμα, αν κάποιος κακοποιεί τη γυναίκα και τα παιδιά του, είναι επειδή γεννήθηκε με βίαιες τάσεις ή είναι κάτι που έμαθε καθώς μιμείται τη συμπεριφορά του γονέα του;

Μερικά παραδείγματα γενετικά προσδιορισμένων χαρακτηριστικών περιλαμβάνουν το χρώμα των ματιών και των μαλλιών, το χρώμα του δέρματος, ακόμα και ορισμένες γενετικές ασθένειες.

Το προσδόκιμο ζωής και το ύψος έχουν ένα ισχυρό βιολογικό στοιχείο, αλλά επηρεάζονται επίσης από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και τον τρόπο ζωής.

Το ύψος για παράδειγμα είναι ένα χαρακτηριστικό που είναι καταγεγραμμένο στα γονίδια.   Ένα παιδί μπορεί να προέρχεται από μια οικογένεια όπου όλοι είναι ψηλοί και μπορεί να έχει κληρονομήσει αυτά τα γονίδια που αφορούν το ύψος. Ωστόσο, αν μεγαλώσει σε ένα υποβαθμισμένο περιβάλλον όπου δεν λαμβάνει σωστή τροφή, δεν θα μπορούσε ποτέ να επιτύχει το ύψος που θα μπορούσε να είχε μεγαλώσει σε ένα πιο υγιή περιβάλλον.

Όλο και περισσότερο, οι άνθρωποι αρχίζουν πλέον να συνειδητοποιούν ότι η πραγματικότητα βρίσκεται κάπου στη μέση. Οι γενετικοί παράγοντες αλληλεπιδρούν τόσο μεταξύ τους όσο και με τους περιβαλλοντικούς, συμπεριλαμβανομένων της διατροφής , της κουλτούρας , της καλλιέργειας και ανατροφής και των των κοινωνικών συναναστροφών .

References

  1. Beauchamp JP (2016) Genetic evidence for natural selection in humans in the contemporary United States. Proc Natl Acad Sci USA 113:7774-7779.
  2. Byars SG, Ewbank D, Govindaraju DR, Stearns SC
    (2010) Natural selection in a contemporary human population. Proc Natl Acad Sci USA 107(Suppl 1):1787-1792.
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Gene%E2%80%93environment_interaction
  4. Courtiol A, et al. (2013) The demographic transition influences variance in fitness and selection on height and BMI in rural Gambia. Curr Biol 23(10):884-889.
  5. Stulp G, Barrett L, Tropf FC, Mills MC (2015) Does natural selection favour taller stature among the tallest people on earth? Proc R Soc London B Biol Sci 282(1806):20150211.