Η Βιολογία είναι στην πραγματικότητα Χημεία, η Χημεία είναι στην πραγματικότητα Φυσική, η Φυσική είναι στην πραγματικότητα Μαθηματικά και τα Μαθηματικά είναι στην πραγματικότητα Φιλοσοφία.

Ανώνυμος