Ενσυνειδητότητα (mindfulness)

H « πληρότητα του νου » η πλήρης, αδιαίρετη προσοχή στην παρούσα στιγμή.