Γνωσιακή μέθοδος αλλαγής συμπεριφοράς διατροφής

Ατομικά ή ομαδικά